Ga naar de inhoud

Opleiding gynaecoloog

Opleiding Tot Gynaecoloog

Op deze site vind je onder andere algemene informatie over de opleiding tot gynaecoloog en aanbevolen extra speciale trainingen. Gynaecologen zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de gezondheid van vrouwen. Na de opleiding geneeskunde te hebben afgerond kan gestart met worden met de specialisatie gynaecologie.  Deze opleiding tot gynaecoloog in Nederland duurt gemiddeld zo’n 6 jaar. De opleidingsnormen voor gynaecologen moeten rekening houden met middelen, klinische behoeften en historische praktijkpatronen.

Let op een deel van de tekst op deze pagina heeft betrekking op de situatie in andere landen, waaronder de VS.

Verloskunde en gynaecologie richten zich op de gezondheid van vrouwen

Gynaecologen zijn vrouwenartsen die zich richten op zowel zwangerschaps- als niet-zwangerschapszorg. Zij voeren ook operaties uit en kunnen helpen bij onvruchtbaarheid.

Het is de belangrijkste medische groep in het land die zich bezighoudt met het verbeteren van de gezondheid van vrouwen. Websites op het gebied van gynaecologie zijn tegenwoordig een bron van informatie voor patiënten en biedt hen informatie om het beste uit hun gezondheid te halen. Het biedt ook medisch onderzoek en dagelijkse ervaringen van gynaecologen.

Gynaecologen kunnen helpen met preconceptiezorg, waaronder screening op hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte en diabetes. Ze kunnen ook operaties uitvoeren om aandoeningen zoals bekkenbodemstoornissen en urinewegaandoeningen te behandelen. Ze helpen ook bij vruchtbaarheidsbehandelingen en postnatale depressie. Ze kunnen begeleiding bieden in Neonatale Intensive Care Units.

Hoewel verloskunde en gynaecologie gemeenschappelijke doelen hebben, verschillen ze in hun benadering van de gezondheidszorg. Verloskunde richt zich op de gezondheid van de ongeboren baby, terwijl gynaecologie zich richt op de gezondheid van de vrouw.

Gynaecologen in de VS  

Gynaecologen in de VS  behoren tot de minst gecompenseerde chirurgische specialismen. Zij hebben ook meer burn-outs dan hun collega’s. Hun werk hangt nauwer samen met het geslacht dan bij andere medische specialismen. Zij lopen ook meer risico om aangeklaagd te worden. Verloskundigen werken lange uren en worden vaak geconfronteerd met stressvolle noodgevallen. Veel gynaecologen werken ook parttime terwijl zij hun gezin opvoeden.

Naar verwachting zal de behoefte aan hun diensten in de VS de komende tien jaar naar verwachting met 6% toenemen. Deze vraag zal het grootst zijn in staten met de grootste bevolkingsgroei. Het rapport voorspelt ook dat de vraag naar gezondheidszorg voor vrouwen het grootst zal zijn bij minderheden. In feite zal 56% van de toename van de vraag naar gynaecologische diensten betrekking hebben op Spaanse vrouwen.

In veel staten is er een tekort aan gynaecologen. In de helft van de provincies in de Verenigde Staten is geen enkele gynaecoloog te vinden. In het rapport wordt ook opgemerkt dat gynaecologen te maken hebben met een hoog burn-outpercentage. U kunt dus na uw studie overwegen ook in dat deel van de wereld werkzaam te zijn.

Belangstelling voor opleiding tot gynaecoloog

Verloskundigen zijn al lang ondervertegenwoordigd in de VS en het tekort blijft toenemen. Het tekort is vooral een stedelijk probleem: in ongeveer de helft van de provincies van het land is er geen enkele gynaecoloog.

Het tekort is het afgelopen jaar misschien nog groter geworden, dankzij nieuwe abortusverboden in sommige staten. Deze wetten maken het aanbieden van abortussen strafbaar, waardoor het aantal artsen dat bereid is in deze staten te gaan werken wordt beperkt. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor het vermogen van deze programma’s om kandidaten aan te trekken.

Medisch studenten die een Gynaecologie in de VS  opleiding overwegen, moeten weten dat het een zeer competitief vakgebied is. Coassistenten rouleren door verschillende gebieden van verloskunde en gynaecologie. Dit omvat gezinsplanning, chirurgie, prenatale zorg en ziektepreventie. Sommige coassistenten doen ook onderzoek. Deze rotaties kunnen zeer praktijkgericht zijn en kunnen helpen om vaardigheden aan te scherpen.

Waardevolle zorgverleners

Of u nu werkt in Nederland, elders in Europa of in de VS overal geldt dat gynaecologen waardevolle zorgverleners zijn voor vrouwen. Gynaecologen diagnosticeren en behandelen gezondheidsproblemen van vrouwen, waaronder baarmoederhalskanker, borstkanker en de menopauze. Ze bieden ook nood evaluaties en behandeling. Ze kunnen ook administratieve taken uitvoeren. Zij volgen het leven van patiënten en kunnen SOA- en anticonceptieadvies geven.

Gynaecologen zijn hoogopgeleide medische specialisten die ziekten diagnosticeren en behandelen die het voortplantingssysteem beïnvloeden. Daarnaast bieden gynaecologen routinezorg en preventieve zorg voor vrouwen. Ze bieden ook begeleiding bij gezinsplanning, menopauze en anticonceptie. Zij kunnen ook seksueel overdraagbare aandoeningen opsporen en werken in verschillende omgevingen, waaronder ziekenhuizen, klinieken en academische instellingen. Hun salaris varieert, afhankelijk van de locatie en het ervaringsniveau.

Speciale training.

Omdat gynaecologen veelvuldig te maken krijgen met het zien en onderzoeken van de vrouwelijke geslachtsorganen bieden wij een speciale training die moet voorkomen dat artsen (in opleiding) te maken kunnen krijgen met een ongewenste opwinding en seksuele gevoelens.

Bekijk hier ons webcamsex trainingsprogramma

Let op een deel van de tekst op deze pagina heeft betrekking op de situatie in andere landen, waaronder de VS.